madarsko vlajka

Kaposvár

kaposvár znak
mapa Káposvár

Kaposvár

Župní město KAPOSVÁR (73700 obyv.) leží v údolí řeky Kapos, 190 km jz. od Budapešti, resp. 52 km již. od letoviska Boglárlelle (při Blatenském jezeře).

Kaposvár Město vyrostlo kolem někdejšího hradu a za tureckých válek bylo dějištěm četných bojů, jeho rozvoj nastal až v 18. stol., kdy se stalo správním střediskem župy. Za Maďarské republiky rad bylo významným centrem revolučního hnutí zemědělské chudiny, v jehož čele stál Sándor Latinca (1886-1919). Po druhé světové válce tu k tradiční potravinářské výrobě přibyl textilní a strojírenský průmysl.

Vnitřní část města (na levém břehu reky) má převážně secesní ráz (přelom 19. a 20. stol.) s řadou parků a květinových záhonů. Na hlavní třídě Május 1. Utca) stojí i dvě starší budovy, klasicistický župní dům č. 10 (megyei tanácsház, 1828- 1832) a pozdně barokní Dorotin dům č. l (Dorottya-ház, konec 18. stol.), u něhož je bysta básníka M. CsokonaihoVitéze.

Zadní trakt župního domu (na nám. Táncsics tér) byl postaven v 1. 1827-1828 jako věznice, dnes tu sídlí mj. muzeum (Rippl-Rónai Muzeum) s obrazovou, archeologickou a národopisnou sbírkou (v ní např. řezbářské práce vykládané Darevnými vosky). Je nazváno podle zdejšího rodáka, poimpresionistického malíře Józsefa Rippla-Rónaie (1861-1927), jeho dům je upraven v památník (Rippl-Rónai Emlékmuzeum, úl. Róma-hegy). Další pamětní síň (Latinca Sándór Emlékmuzeum, úl. Latinca utca č. 3) je věnována bojům vesnického proletariátu.

Ulice Ady Endre utca (záp. Pokračování třídy 1. Máje) vede ke zřícenině hradu (várrom, 14. stol.), jeho část, která přečkala 131 let bojů a turecké okupace, byla počátkem 18. stol. stržena na příkaz vídeňské válečné rady. Koupaliště (strandfiirdó) je při úl. Csík Ferenc sétány.


Zvětšit mapu