dolni-rakousy-vlajka

Dunaújváros

dolni-rakousy-znak
mapa dolní rakousy

Dunaújváros

Velkým průmyslovým střediskem ferské župy je DUNAÚJVÁROS (dunajské nové město, 61900 obyv.), leží v rovině Mezófóld při pravém břehu Dunaje, 50 km jv. od Stoličního Bělehradu (68 km již. od středu Budapešti).

Dunaújváros V místech římského opevněného tábora Intercisa (2. až 4. stol.) vznikla vesnice Dunapentele. Roku 1950 byla zahájena již. od ní výstavba hutního kombinátu Dunai Vasmú (první vysoká pec dána do provozu r. 1954) a dnešního města (do r. 1961 se nazývalo Sztálinváros). Kromě železáren a oceláren je tu elektrárna, koksovna i další doprovodné provozy, výroba buničiny a lepenky aj., vysoká škola hutnická, převoz přes Dunaj (autókomp), říční přístav.

Průmyslovou část odděluje od obytných čtvrtí l km široký lesní pás. Muzeum (Intercisa Muzeum, nám. Lenin tér č. 10) má kromě expozice o rozvoji města a průmyslu také sbírky z doby bronzové a z římského období. V úl. Komócsin liget č. 11 je stálá expozice obrazů Endre Domanovszkyho (1907-1974). V ul. Vórós Hadsereg út někdejší Dunapentele) stojí barokní kostel. Město má rovněž pionýrskou železnici (úttoróvasút), botanickou zahradu fiivészkert) a otevřenou i krytou plovárnu (uszoda).


Zvětšit mapu