maďarsko vlajka

Dovolená v Budape?ti

Maďarsko znak

Aktivní dovolená

Budape?? Fotbal má je?tě stále výsadní postavení, pokud jde o přízeň maďarských sportovních fanou?ků, i kdy. doba velkých mezinárodních úspěchů, jako byla účast ve finále fotbalového mistrovství světa v roce 1954, je ji. nenávratně pryč. Maďaři jsou i nadále národem milovníků koní, dostihová sezóna zde trvá od dubna do října.

Pravidelnými velkými akcemi jsou v říjnu Budape??ský mezinárodní maratón a Supermaraton Vídeň - Budape?? a v srpnu Grand Prix Formule 1 (Svátky, slavnosti a události).

I činí celkem přibli.né 100 km. Markétin ostrov, Městský park, Népliget (Lidový park) a Budínské vrchy jsou ideálním terénem pro cyklistiku, Janova hora (János-hegy) je rájem pro cyklisty s horskými koly. Mapy města s vyznačenou sítí cyklostezek mají k dispozici informační kanceláře a knihkupectví.
cara

Bezpečnost

Budape?? bezpečnost Kriminalita namířená proti turistům nepřesahuje v Maďarsku míru obvyklou pro jiné evropské země. Počet kráde.í aut se velmi zřetelně sní.il, přesto jsou předev?ím vzácné nové vozy i nadále .ádanými objekty profesionálních zlodějů aut. Náv?těvníci Budape?ti dělají dobře, kdy. se svými vozy parkují na hlídaných parkovi?tích a nenechávají v nich nic by? jen zdánlivě hodnotného.
Turisticky frekventovaná místa jsou přirozeně rájem kapsářů. Ti se pohybují v?ude tam, kde mohou narazit na velké masy turistů, předev?ím v Hradní čtvrti, na Váci utca, na náměstí Hrdinů a ve Velké tr.nici u mostu Svobody. Pozor dávejte také u automatů na prodej jízdenek na městskou hromadnou dopravu!

Na mnoha místech v Budape?ti, předev?ím v?ak v okolí nádra.í, autobusových a tramvajových zastávek, stanic metra a stanovi?? taxislu.by, kolem luxusních hotelů a na mostech přes Dunaj, se důvěřivé turisty pokou?í napálit pochybní obchodníci se ?pinavými penězi a jiní podvodníci.

Některé drzé taxikářské gangy se specializují na to, .e z nejistých a nezku?ených turistů lákají za své slu.by příli? mnoho peněz. Ji. při příletu na leti?tě nebo při příjezdu na některé z budape??ských nádra.í se nepozorní turisté mohou dostat do spárů těchto gangů. Proto doporučujeme, abyste se při nástupu do taxi ujistili, .e taxametr je zapnutý a .e zřetelně ukazuje tarif a najeté kilometry.

Budape??ská policie se potýká také se .ebráky a předev?ím s prostitucí. Členové pevně organizovaných band - .ebráci, lehké děvy nebo homosexuálové - se sna.í turistům vnutit drogy, ?pinavé peníze nebo sexuální slu.by. Ne zřídka dochází k násilným přepadením. Obchod s drogami, jejich vlastnění a u.ívání (také ha?i?e a marihuany) se v Maďarsku trestá vězením!
cara

Dovolená s dětmi

budape?? dovolená s dětmi Náv?těva Budape?ti s malými dětmi v kočárku mů.e být trochu úmorná, schody do autobusů a tramvají jsou často dost vysoké, na stanicích metra je?tě není moc výtahů, eskalátory jsou dlouhé a nejdůle.itěj?í autobusové a tramvajové linky jsou neustále přeplněné. Pokud jsou děti, ale ji. trochu samostatněj?í, mů.e náv?těva města proběhnout bez obtí.í tak, .e si na své přijdou malí i velcí turisté. Děti mlad?í 6 let jezdí veřejnými dopravními prostředky zdarma, je-li jim 6 a více let, platí plnou cenu. Existují, ale zlevněné týdenní rodinné jízdenky nebo se hned mů.ete rozhodnout pro koupi ťBudape??ské kartyŤ (Ceny a zvýhodnění). Téměř v?echna muzea a ve?keré památky poskytují značné slevy pro děti a hotely nabízejí - často dokonce bezplatné - přistýlky v pokojích rodičů. Pokud restaurace v jídelním lístku nenabízejí speciální porce pro děti, mů.ete se na ně zpravidla zeptat, jisté se najde nějaké ře?ení.

Městský park je jeden z nejoblíbeněj?ích výletních cílů pro rodiny s dětmi, nebo? se zde na malém prostoru nachází celá řada atrakcí vhodných pro děti, na jezírku mů.ete v létě jezdit na loďce, náv?těva zoo je skvělou náplní rodinného odpoledne a hned vedle stojí budape??ský Velký cirkus nabízející představení známých cirkusů z celého světa. Dal?í mo.ností je zábavní park, nacházející se blízko zoo, opravdový blázinec s ruským kolem, horskou dráhou a střelnicemi. V zimě turisty láká umělé kluzi?tě. Obligátní je jízda pozemní lanovkou ke královskému paláci a v .ádném případě byste neměli opominout výlet do Budínských vrchů zdej?í jízdu dětskou .eleznicí. Také jízdy ozubenou dráhou a sedačkovou lanovkou nacházejí jako alternativu k procházkám. Na Markétině ostrově se mohou děti opravdu vyřádit, není zde téměř .ádná doprava, zato dost hři?? a rozsáhlých travnatých ploch. Koupali?tě Palatinus se skluzavkou a vlnobitím je také lákavým cílem - mů.ete zde bez obtí.í strávit celý letní den. Zábavu mů.ete za.ít i ve velotaxi (pro 2-6 osob), které si mů.ete půjčit na severním konci ostrova u Bringó-vár naproti hotelům na nábře.í Dunaje. Pokud venkovní koupali?tě není v provozu, doporučujeme náv?těvu Lázni Gellért. Náv?těvu velkého bazénu zpestřují umělé vlny a malé děti se cítí v teplé vodě brouzdali?tě nadmíru spokojené. A kdy. u. je jejich nohy po dlouhém dni ve městě ji. nechtějí poslouchat, nabízí se uklidňující jízda lodí po Dunaji (doprava, prohlídky města s průvodcem, sightseening) nebo jízda dro.kou v Hradní čtvrti. Zde se nachází také podzemní bludi?tě, jeho. prolézání s olejovou lampou v ruce je napínavé a trochu hrůzostra?né. Za ?patného počasí mů.ete jít na představení loutkového divadla - nelze ale vyloučit jazykové problémy, Palác zázraků mů.e rodinu nadchnout nebo se mů.ete pohodlně usadit v planetáriu.


S
Zvět?it mapu